Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Home / Toetsvormen / Leidt u op voor de toekomst?

Leidt u op voor de toekomst?

In aanloop naar het congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs deelt spreekster Fleur Deenen, onderwijskundige bij Drieam, graag haar kennis over gepersonaliseerd leren met u. Fleur geeft antwoorden op vragen zoals: Hoe bevorder je zelfregulatie van studenten? En is eenmalig toetsen de beste methode?

De komende jaren ligt in het onderwijs de nadruk op gepersonaliseerd leren. De vaardigheid om je eigen leerproces te reguleren wordt steeds belangrijker bij een leven lang leren. Het geven van persoonlijke feedback kan helpen om de zelfregulatie van studenten te bevorderen.

Eenmalig toetsen

We zien dat in het traditionele onderwijs vaak nog sprake is van eenmalige toetsing aan het eind van een periode. Beoordeling aan het eind van het leerproces brengt vaak niet de beste manier van leren teweeg. Het gevoel van urgentie bij de student is laag tot vlak voor het moment van toetsing. Deze manier van toetsing zorgt voor eenmalige kennisreproductie met als gevolg dat de kennis minder goed blijft hangen. Meer ideaal is lineair leergedrag waarbij elke student zijn eigen niveau en tempo kan hanteren. Door in dit proces longitudinaal te toetsen wordt de slag gemaakt van kennis reproductie naar kennis activatie. 

Longitudinaal toetsen

Bij longitudinaal toetsen worden meerdere meetmomenten ingezet gedurende de periode voorzien van persoonlijke feedback. FeedPulse is een instrument dat o.a. binnen Fontys Hogeschool ICT wordt ingezet om dit proces te faciliteren. Studenten verwerken zelf de feedback die zij mondeling ontvangen in de tool, hierdoor worden studenten direct geconfronteerd met hun eigen gedrag en vindt er een reflectieslag plaats. Doordat de feedback van meerdere meetmomenten wordt vastgelegd in de tool ontstaat er een overview van de ontwikkeling van studenten over de tijd. Dit maakt het voor de docent makkelijk om het leerproces van de student te monitoren en studenten krijgen meer zicht op hun eigen ontwikkeling.

Meer lezen over wat de beperkingen zijn van eenmalige kennisreproductie, hoe je met meerdere meetmomenten lineair leergedrag kan stimuleren en wat de bijdrage van feedback kan zijn aan een lineair leerproces?

Lees nu de gratis whitepaper waarin wordt beschreven hoe technologie bovenstaande kan faciliteren. Dit wordt ondersteund met een praktisch voorbeeld van Fontys Hogeschool ICT.

Fleur Deenen is als onderwijskundige werkzaam bij Drieam, gespecialiseerd in toetsing en digitale didactiek. Daarnaast spreekt Fleur op 23 maart 2016 op het Congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs over de bijdrage van longitudinaal toetsen aan lineair leergedrag. Bekijk het volledige congresprogramma

Bekijk ook

Taxonomeren?! Wat bedoelt u?

Noordhoff Health maakt bij de ontwikkeling van modules en toetsitems gebruik van de taxonomie van Bloom. ‘Wat is taxonomie?’ en ‘Waarom wordt dat gebruikt?’ Dit blog gaat over verschillende taxonomieën en wat daarvan het nut is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *