Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Digitaal toetsen? Een kwestie van tijd

Onlangs zei Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU, in een interview met het Tijdschrift OnderwijsInnovatie van juni 2013: ‘Misschien zijn we doorgeschoten op het vlak van competenties … Wat we onderschat hebben is dat vaardigheden altijd gebaseerd moeten zijn op kennis, niet omgekeerd.’

Digitaal toetsen is dé oplossing

Het toetsen van die onderliggende kennis, inzicht en reproductieve vaardigheden moet weer terug op de agenda. En als het – aan de student ligt – niet met saaie multiple choice vragen en een schrapkaart. Digitaal toetsen maakt dit mogelijk. Digitale toetssystemen kennen namelijk een rijke variatie aan vraagvormen en maken het gebruik van media eenvoudig mogelijk.

Bovendien wordt het steeds makkelijker om digitaal te toetsen, nu digitale toetssystemen ook via de cloud beschikbaar zijn en toetsen zonder enige installatie overal kunnen worden ontwikkeld en afgenomen.

Digitaal toetsen: voor- en nadelen

Iedereen begrijpt dat dit niet eenvoudig én kostbaar is én een hele organisatie vraagt. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling als voor de afname van de examens. Daar staat tegenover dat (grootschalig) digitaal toetsen grote voordelen heeft:

  • Het tegelijkertijd toetsen van bijvoorbeeld 450 studenten is heel efficiënt.
  • Omdat het veelal om gesloten vragen gaat, is de (voorlopige) uitslag van de toets direct bekend. Studenten waarderen dat en docenten hoeven niets meer na te kijken.
  • Bij open vragen die digitaal worden afgenomen, hoeven docenten geen handgeschreven teksten te lezen en kunnen vragen makkelijk horizontaal worden nagekeken. Dit komt de beoordelaarskwaliteit ten goede.
  • Statistische gegevens zijn direct beschikbaar en geven inzage in de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de toets en in de kwaliteit van de losse items.
  • Resultaten van de toetsen worden direct vastgelegd in het studentvolgsysteem.
  • De kwaliteit van digitaal ontwikkelde toetsen is vaak beter. De structuur van toetssystemen zoals TestVision Online dwingt een systematische procedure af voor het ontwikkelen van toetsen op basis van een toetsmatrijs. Bovendien worden vaak betere vraagvormen gekozen, omdat de mogelijkheden groter zijn dan bij toetsen op papier.

Vanuit het rapport Vreemde ogen dwingen wordt de aanbeveling gedaan om meer samen te werken door de ontwikkeling en het gebruik van gezamenlijke itembanken. Met de cloud-gebaseerde toetssystemen is dit eenvoudig mogelijk.

Gelet op de voordelen en de ontwikkelingen die zich voordoen, is de vraag niet óf maar wanneer onderwijsinstellingen (grootschalig) digitaal gaan toetsen.
Bent u geïnteresseerd in de ervaring van anderen? Ga dan naar Testvision.nl.

Door Harry Molkenboer, Teelen Kennismanagement

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *