Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Digitaal toetsen

We hebben gesproken met Silvester Draaijer, Educational Technologist aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens spreker op het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs. Hij vertelt ons meer over wat digitaal toetsen is en wat voor een rol het gaat spelen in de toekomst.

Digitaal toetsen; wat verstaan we daar precies onder?

Digitaal toetsen omvat alle vormen van formatief toetsen, summatief toetsen, beoordeling en het geven van feedback waarbij ict wordt ingezet ter ondersteuning of als vorm.

Is digitaal toetsen op dit moment voldoende geimplementeerd binnen onderwijsinstellingen? Of liggen er nog kansen?

Er is nog veel mogelijk met digitaal toetsen. Zowel voor het vervangen van het traditionele papieren toetsen als voor het ondersteunen van allerlei andere vorm van toetsen en het geven van feedback.

Is het voor onderwijsinstellingen een keuze of noodzaak om hiermee aan de slag te gaan? En waarom?

Het is voor instellingen een noodzaak. Ten eerste omdat studenten en docenten werken in een wereld die steeds digitaler wordt (tentamens of essay met de hand schrijven wordt steeds problematischer). Ten tweede omdat het digitaliseren efficiëntie voordelen oplevert t.a.v. verspreiding, verwerking, analyse, archiveren en uitwisselen (bijv. voor de toepassing van learning analytics) van toetsen en resultaten. Ten derde omdat studenten en docenten steeds individueler toegang willen krijgen tot hun gegevens over toetsen en feedback en hun progressie.

Gaat digitaal toetsen volgens u in de toekomst de reguliere toetsmethodes vervangen? En waarom wel/niet?

Digitaal toetsen ‘vervangt’ niet zozeer ‘reguliere’ toetsmethodes. Ten eerste omdat je niet kan spreken van ‘reguliere’ toetsmethodes. In het hoger onderwijs wordt al een grote waaier van toetsvormen ingezet, ook zonder ICT. Het meest gebruikte boek over Toetsen in het Hoger Onderwijs van Berkel en Bax bevat hiervan een mooi overzicht. Ten tweede omdat digitaal toetsen in mijn optiek meer een ondersteuning vormt bij het realiseren van effectieve en aantrekkelijke toetsvormen dan een vervanging. Wel is het zo dat met een aantal digitale gereedschappen toetsvormen beter tot hun recht kunnen komen of simpelweg beter mogelijk worden. Denk bijvoorbeeld aan het anoniem beoordelen van werkstukken door studenten of het bieden van toetsen op maat. Ook blijven er voldoende toetsvormen over waarbij ICT maar weinig soelaas biedt.

Wat zijn uw drie tips wanneer een onderwijsinstelling aan de slag wil met digitaal toetsen?

Tip 1: Het duurzaam invoeren van vormen van digitaal toetsen een langdurig bewustwordings- en ontwikkelproces vergt.
Tip 2: Maak een inventarisatie van toetsvormen waar vanuit de docenten en studenten het meest directe winst is te behalen. Zowel qua efficiëntie als effect op studentervaring.
Tip 3: Digitaal toetsen levert kwaliteit op, maar naast innovatie- en projectgelden om te starten moet beseft worden dat het ook geld in de exploitatiefase kost, maar bij andere onderdelen van de organisatie dan daarvoor.
Tip 4: Digitaal toetsen is geen panacee
Tip 5: Bij digitaal toetsen gaat ook altijd wel wat mis: raak dan niet in paniek maar los al doende de problemen op.

Meer weten?

Bezoek de bijdrage van Silvester Draaijer op het congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *