Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Tag Archief

Rapport BKE/SKE: ‘Verantwoord toetsen en beslissen in het HO’

Om de toetsdeskundigheid in het hoger onderwijs te vergroten, zijn de BKE en SKE (Basis- en Seniorkwalificatie Examinering) ontwikkeld: Met de BKE leren docenten de toetscyclus te doorlopen voor hun eigen vak: ontwikkelen, afnemen en beoordelen van toetsen. De SKE richt zich op de samenhang tussen meer toetsvormen op programma ...

Lees meer »

Interview: Dominique Sluijsmans geeft een tip voor examinatoren

Dominique Sluijsmans is actief als lector Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool en universitair hoofddocent bij de vakgroep Ontwikkeling en Onderzoek van de School of Health Professions Education van de Universiteit Maastricht. Waarom beoordelen we eigenlijk? We beoordelen allereerst om goede beslissingen te nemen over studenten. Goede studenten moeten een goede ...

Lees meer »

Openboekexamens: het toetsen van andere kennis

Openboekexamens zijn nog altijd een ondergeschoven kindje in de wereld van het examineren. Uit onderzoek blijkt dat veel kandidaten deze methode zien als een gemakkelijke optie waarvoor ze zich nauwelijks hoeven voor te bereiden. Examinatoren kiezen meestal voor toetsvarianten waarbij kandidaten kennis uit het hoofd moeten reproduceren. Toch beargumenteren Mieke ...

Lees meer »

Meerkeuzevragen: het gaat niet om het antwoord

Meerkeuzevragen blijven een geliefde methode voor het toeten en examineren van kandidaten binnen alle lagen van het onderwijs. Ondanks de nadelen die aan deze methode kleven zijn de praktische voordelen voor examinatoren nog altijd van grote meerwaarde. Toch vormen meerkeuzevragen ook voor examenconstructeurs een uitdaging. Zij moeten namelijk voorkomen dat ...

Lees meer »

Toetsen in het onderwijs: vermijd de juist/onjuist-vraag

In veel toetsen wordt gebruik gemaakt van juist/onjuist-vragen. In deze blog leg ik uit waarom dat geen goed idee is. Toetsvraag 1 Alkmaar is de hoofdstad van Noord-Holland.Is dit juist of onjuist? juist onjuist Zoals hopelijk iedereen weet, is Haarlem de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, waarmee alternatief b het ...

Lees meer »

Hoe eerlijk zijn mondelinge examens? Tips voor examinatoren

Mondelinge examens vormen een uitdaging voor zowel de kandidaat als de examinator. Leerlingen vinden het vaak een stressvolle ervaring terwijl docenten slechts kort de tijd hebben om tot hun beoordeling te komen. Toch kan mondelinge examinering zeer waardevol zijn. Voor sommige vakken, zoals vreemde talen, is het de enige manier ...

Lees meer »

Dyslexie: een stapje terug bij toetsen en examens

Ongeveer 3,5 procent van alle leerlingen en studenten in Nederland heeft een ernstige vorm van dyslexie – letterlijk het “niet kunnen lezen.” Dyslexie vormt een belemmering voor alle vakken waarbij gelezen moet worden. Niet alleen bij Nederlands, maar ook voor bijvoorbeeld moderne vreemde talen, rekenen en wiskunde.

Lees meer »

Ja/nee-vragen zijn veel te makkelijk?!

U kent ze vast wel; gesloten vragen waarbij u kunt kiezen uit ‘ja, want…’ en ‘nee, want…’. Dit soort samengestelde vragen wordt vaak toegepast omdat men ja/nee-vragen (dus vragen met uitsluitend de alternatieven ‘ja’ en ‘nee’) te makkelijk vindt. Dergelijke samengestelde vragen zijn echter toetstechnisch minder geschikt. Er worden namelijk ...

Lees meer »

Waarom je als docent zelf de baas moet blijven over je toets

Veel docenten in het hoger onderwijs ontvangen een statistische analyse van hun multiple-choice toets omdat hun hogeschool werkt met een digitaal toetssysteem of een schrapkaarten-systeem. Vaak hebben die docenten geen idee wat ze met die veelheid aan statistische gegevens aan moeten. Ze kijken alleen naar de samenvatting en besluiten op ...

Lees meer »

Meerkeuzevragen: struikelblok of juist te makkelijk?

Toetsen en examineren door middel van meerkeuzevragen komt op steeds grotere schaal voor in het hoger onderwijs. De toetsen zijn snel na te kijken en bruikbaar voor grote aantallen. Toch is het niet voor iedere student even gemakkelijk om een multiple choice toets te maken. Waar de een zweert bij ...

Lees meer »