Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Feedforward na congres Toetsing en Examinering

Het congres      
Op 24 maart bezocht het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) het congres Toetsen en Examineren in de Jaarbeurs, Utrecht. Het ISO is als belangenbehartiger van studenten in het hoger onderwijs momenteel onder andere bezig met een onderzoek naar Toetsing en Feedback. Voor dit onderzoek is het eerste gedeelte over toetsing, op een inspirerend wijze besproken door professor Sluijsmans, aangescherpt. De nadruk in het ISO-onderzoek ligt op feedback, waar de workshop van professor Segers goed op aansloot.  

Feedback vanuit studenten      
De opgedane informatie is door middel van een brainstormsessie onder studenten verspreid en besproken. Uit deze sessie bleek dat volgens studenten de feed-up door opleidingen beter wordt uitgevoerd dan de feedback. Via studiehandleidingen wordt gecommuniceerd over het doel van het vak en de verwachtingen van de student. Feedback schiet echter zowel op formatieve als summatieve toetsing vaak tekort. Na(ast) een cijfer volgt er vaak weinig feedback.               

Trainingen
In de workshop over feedback van professor Segers zijn voorbeelden gegeven uit theorie en praktijk. Een signaal voor het ISO is dat er meer aandacht moet zijn voor goede feedback om het waardevol te maken voor studiesucces. Studenten zelf geven aan dat dit niet alleen geldt voor docenten die feedback geven aan studenten, maar ook voor henzelf. De docent zou bij peerfeedback een begeleidende rol moeten spelen voor studenten die elkaar onderbouwd van feedback kunnen voorzien.

Feedforward
Naar aanleiding van de informatie van het congres zijn gesprekken gepland, theorieën aangevuld en de kaders voor toetsing en voor feedback aangescherpt. We willen bewustwording creëren over het belang van goede toetsing en feedback. Gelukkig blijkt het ISO niet de enige; het drukbezochte congres Toetsen en Examineren onderstreept dit belang. Wij staan uiteraard open voor feedback op dit stuk!    

Lisanne van Kessel    
Projectmedewerker Interstedelijk Studenten Overleg

 

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

Toetsen en examineren staat nog altijd in het brandpunt van de belangstelling binnen hogescholen en universiteiten. Alle studenten willen een kwalitatief hoogwaardig diploma halen. U werkt er hard voor om deze kwaliteit te kunnen bieden. Heldere, objectieve en uitgebalanceerde examen- en toetsingsprocedures zijn daarbij noodzakelijk. Tijdens dit congres leert u hoe u een kwaliteitsslag kunt maken met uw toets- en beoordelingsbeleid.

Meer informatie

Bekijk ook

Goed beslissen over beroepsbekwaamheid in het hbo

Zorgdragen voor een kwalitatief hoogstaand afstudeerprogramma binnen het hoger onderwijs is een zeer actueel en interessant …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *