Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Tag Archief

Dyslexie: een stapje terug bij toetsen en examens

Ongeveer 3,5 procent van alle leerlingen en studenten in Nederland heeft een ernstige vorm van dyslexie – letterlijk het “niet kunnen lezen.” Dyslexie vormt een belemmering voor alle vakken waarbij gelezen moet worden. Niet alleen bij Nederlands, maar ook voor bijvoorbeeld moderne vreemde talen, rekenen en wiskunde.

Lees meer »

Digitaal toetsen? Een kwestie van tijd

Onlangs zei Karl Dittrich, voorzitter van de VSNU, in een interview met het Tijdschrift OnderwijsInnovatie van juni 2013: 'Misschien zijn we doorgeschoten op het vlak van competenties … Wat we onderschat hebben is dat vaardigheden altijd gebaseerd moeten zijn op kennis, niet omgekeerd.' Digitaal toetsen is dé oplossing Het toetsen ...

Lees meer »

Hulpmiddelen voor examineren van studenten met een beperking

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat te kampen heeft met een functiebeperking stijgt de komende jaren.* De stijging is het sterkst bij hbo-opleidingen. Zo was het percentage in 2011 9,3 procent en steeg dit in 2012 naar 10,8 procent. Bij het type handicap, scoort dyslexie het hoogst met ...

Lees meer »

Onafhankelijke examencommissies: hoe dan?

Sinds 2010 staat in de WHW dat examencommissies in het hoger onderwijs een onafhankelijke positie moeten hebben[1]. Wat kunnen we leren van toezichthoudende instanties, voor wie een onafhankelijke positie ook cruciaal is?  Als toezichthoudende instanties informatie verzamelen en beoordelen is het belangrijk dat dit zonder enige vorm van bestuurlijke inmenging ...

Lees meer »

Beleid & professionalisering belangrijke pijlers bij toetskwaliteit

‘Zijn onze toetsen wel goed genoeg om onze accreditatie te behouden?’‘Hoe kan de samenwerking tussen examencommissie en toetscommissie worden vormgegeven?’‘Geeft onze Visie op Toetsen en Beoordelen wel voldoende concrete handvatten?’ Met dit soort vragen worstelde de faculteit Natuur & Techniek (FNT) van Hogeschool Utrecht begin 2012. Een speciaal ingestelde werkgroep ...

Lees meer »