Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Meerkeuzevragen: struikelblok of juist te makkelijk?

Toetsen en examineren door middel van meerkeuzevragen komt op steeds grotere schaal voor in het hoger onderwijs. De toetsen zijn snel na te kijken en bruikbaar voor grote aantallen. Toch is het niet voor iedere student even gemakkelijk om een multiple choice toets te maken. Waar de een zweert bij ...

Lees meer »

Heeft een vierkeuzevraag altijd een gokkans van 25%?

Iedereen heeft er wel eens een gezien: een meerkeuzevraag waarbij je direct glimlachend een alternatief kunt wegstrepen dat zeker niet het correcte antwoord is. Zelfs als je helemaal geen verstand hebt van de stof, zul je dat alternatief nooit kiezen. Hoe is zo’n vraag ontstaan en hoe kun je dat ...

Lees meer »

Hulpmiddelen voor examineren van studenten met een beperking

Het percentage studenten in het hoger onderwijs dat te kampen heeft met een functiebeperking stijgt de komende jaren.* De stijging is het sterkst bij hbo-opleidingen. Zo was het percentage in 2011 9,3 procent en steeg dit in 2012 naar 10,8 procent. Bij het type handicap, scoort dyslexie het hoogst met ...

Lees meer »

Onafhankelijke examencommissies: hoe dan?

Sinds 2010 staat in de WHW dat examencommissies in het hoger onderwijs een onafhankelijke positie moeten hebben[1]. Wat kunnen we leren van toezichthoudende instanties, voor wie een onafhankelijke positie ook cruciaal is?  Als toezichthoudende instanties informatie verzamelen en beoordelen is het belangrijk dat dit zonder enige vorm van bestuurlijke inmenging ...

Lees meer »

Beleid & professionalisering belangrijke pijlers bij toetskwaliteit

‘Zijn onze toetsen wel goed genoeg om onze accreditatie te behouden?’‘Hoe kan de samenwerking tussen examencommissie en toetscommissie worden vormgegeven?’‘Geeft onze Visie op Toetsen en Beoordelen wel voldoende concrete handvatten?’ Met dit soort vragen worstelde de faculteit Natuur & Techniek (FNT) van Hogeschool Utrecht begin 2012. Een speciaal ingestelde werkgroep ...

Lees meer »