Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Inspectierapport examencommissies: verdere ontwikkeling blijft nodig

In maart 2015 is het inspectierapport uitgekomen, gericht op verdere versterking van examencommissies in het hoger onderwijs. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag in welke mate en hoe examencommissies in het hoger onderwijs vaststellen of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties. Geconstateerd wordt dat examencommissies al veel meer dan in 2008 de kwaliteit van tentamens en examens waarborgen. De inspanningen die tot nu toe zijn geleverd hebben dus al zijn vruchten afgeworpen!

Naast de positieve stappen die reeds gezet zijn, liggen er uiteraard ook nog verbeterpunten voor de komende jaren. Hierbij is het van groot belang dat examencommissies hun eigen ontwikkelpad opstellen en elkaars ervaring optimaal benutten.

Bent u benieuwd welke stappen er nog gezet moeten worden? Wij hebben een aantal van de belangrijkste conclusies hier voor u op een rij gezet:

Het borgen van kwaliteit van de tentamens

Bij ongeveer een kwart van de examencommissies is verdere verbetering van de borging noodzakelijk. Het is hierbij van belang dat er expliciet examinatoren worden aangewezen en de richtlijnen voor examinatoren worden aangevuld met enkele essentiële richtlijnen om fraude te voorkomen en tentamens te construeren.

Beslissingen over individuele studenten

Examencommissies voeren de taak om beslissingen te nemen over individuele studenten voldoende uit. Wel wordt er geconcludeerd dat er verbetering nodig is bij bijvoorbeeld de communicatie van de examencommissie met studenten en examinatoren over regelingen en beslissingen. 

Welke rol neemt u aan in de communicatie richting studenten? En weet u hoe u deze communicatie kunt verbeteren en waar u op moet letten? Bekijk de cursus de Examencommissie in de praktijk!

Deskundigheid

Zorgelijk is dat ruim een derde van de examencommissies aangeeft onvoldoende tijd te krijgen voor uit uitoefenen van hun taken. Daarnaast geeft slechts 58% (in het WO slechts 37%) aan voldoende gefaciliteerd te worden voor professionalisering.

Onafhankelijkheid

Er wordt opgemerkt dat de begrippen ‘onafhankelijkheid’ en ‘personen met een financiële verantwoordelijkheid’ een grijs gebied kennen dat binnen de eigen instelling verdere explicitering behoeft. 

Bent u in staat om invulling te geven aan deze onafhankelijke positie? Bekijk de cursus nieuwe taken van de examencommissie volgens de WHW.

Transparantie

Inmiddels heeft iedere examencommissie een jaarverslag. Toch verdient de transparantie verder versterking. Dit heeft vooral te maken met de verantwoordelijkheidsverdeling en de taalverdelingen die regelmatig onvoldoende inzichtelijk zijn. Ook de communicatie over het jaarverslag tussen de examencommissie en het bestuur is vaak te beperkt. 

Bovenstaande is slechts een greep uit de conclusies van het inspectierapport. Belangrijk is in ieder geval dat examencommissies een grote inzet laten zien en dat er goede stappen zijn gezet. 

Bekijk het volledige rapport op www.onderwijsinspectie.nl 

Bron: Onderwijsinspectie

Bekijk ook

Studenten steeds vaker in beroep tegen beslissingen van opleiding

Bron: Nationale Onderwijsgids Uit rondgang van NOS op 3 blijkt dat studenten steeds vaker in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *